Black Jack – många älskar det, få kan strategierna

Nu ska vi gå igenom Black Jack! Black Jack är ett kortspel, som poker, där man vill få så högt tal som möjligt, men inte mer än 21. Kung, dam och knekt är alla värda 10 var och Ess 1 eller 11. Övriga kort har sina vanliga värden. Joker är inte med. Man tävlar mot dealern och vinner om man har bättre kort.

Spelomgången

Dealern börjar varje omgång med att ge spelarna två kort var, synliga eller upp-och-nedvända beroende på kasinot och bordet man spelar vid. Spelarna kan sedan välja ytterligare kort. Alla ens kort räknas, så här får man vara försiktig, så man inte plötsligt hamnar över 21. Har man ett Ess värderat till 11 och ett nytt kort skulle ge ett totalvärde över 21, får ens Ess värdet ett och räddar en.

När spelarna är klara med sina kortval, är det dealerns tur. Det vanligaste är att dealern nu drar sitt andra kort och eventuella ytterligare. I USA och en del andra länder, har dealern redan det andra kortet, upp-och-nedvänt. Har dealern under 17 måste han ta fler kort, annars får han inte ta fler. I frågan om fler eller inte fler kort, räknas Ess som 11.

black jack table

Regler i Black Jack

Har spelaren sämre än dealern förlorar spelaren insatsen.

Har spelaren och dealern båda 20 eller 21, behåller spelaren insatsen. Har spelaren och dealern båda 17, 18 eller 19, är det vanligt att spelaren behåller insatsen, men det förekommer även att spelaren inte får behålla den. Viktigt att kolla reglerna för just ditt kasino!

Den som vinner får tillbaka dubbla insatsen, utom vid 21 på de två första korten. Från början fick han då 2,5 gånger insatsen, men det har blivit vanligare med lägre belopp, i vissa fall ned till dubbla insatsen. Bra pengar ändå, men kolla vad ditt kasino ger!

Reglerna i Black Jack låter sig i övrigt inte kort och uttömligt beskrivas eftersom det finns över hundra varianter av spelet och ingen central organisation som bestämmer över spelet. Så varje kasino är fritt att utforma Black Jack som det passar just dem. Fler kortlekar ger exempelvis mindre risk för dealern/huset, men färre kan innebära stramare regler för vilka möjligheter spelarna har att dubbla insatser.

Black Jackens historia

Föregångaren till Black Jack hette Tjugoett. Troligen uppstod det på 1600-talet eller tidigare och har bland annat nämnts i en bok av författaren till Don Quixote. När Tjugoett introducerades i USA, erbjöds i början stora bonusar för att öka intresset för spelet.

Namnet “Black Jack” kommer av att en av bonusarna utföll om spelaren hade spader ess, vars färg ju är svart (“black” på engelska) och knekt (“Jack” på engelska).

1956 publicerades uppsatsen “The Optimum Strategy in Blackjack”, en viktig milstolpe för alla som strävade efter att ligga så bra till mot kasinona som möjligt. Fler skrifter har följt, men detta var den första som tog sig an frågan ur ett ordentligt vetenskapligt perspektiv.

Black Jack idag

Den explosionsartade framgången för och utbyggnaden av internet, med bland annat lägre anslutningspriser, har betytt mycket för såväl Black Jack som andra spelformer. En enorm förbättring av tillgängligheten och enkelheten. Förr var man tvungen att gå till kasino eller restaurang för att spela, nu kan man varhelst man har nätanslutning ta upp sin telefon, platta eller dator och med några få tryck vara igång med spelandet. Såväl socialt som fysiskt funktionshindrade kan delta på lika villkor som alla andra. En utmaning är förstås risken för missbruk, men teknik för att upptäcka onormala spelmönster finns. Inte minst kan nog dessutom lagarna mot penningtvätt minska riskerna för överkonsumtion. Dessutom, tar vi bara vara på den ökade frihet tekniken ger oss, får vi extra kraft över att bry oss mer om varandra. Bryr vi oss mer om våra medmänniskor, minskar risken för att fler hamnar i missbruk.

Hur man bör spela för att vinna på Black Jack

Hundra procent säker att vinna går givetvis inte att vara, men det finns många strategier för att ligga så bra till som möjligt, där det grundläggande är att ge akt på sina egna poäng kontra vad som syns av dealerns.

En av flera saker värda att tita på, är möjligheten att “försäkra” sig. Det är ett slags sidovad, som erbjuds när dealerns synliga kort är ett Ess, en försäkring som faller ut om dealern får Black Jack. Lönar sig förvisso inte alltid, men värt att beakta. En del halvfula sätt att nå framgång finns förstås.

Ett av dem är att räkna kort, vilket kan ge den skicklige lättare att gissa vilka kort dealern har kvar och utifrån det anpassa sin strategi. Upptäcker kasinot korträknaren riskerar han att inte få spela Black Jack på kasinot mer. Ibland bannlyses korträknaren helt från kasinot. Vid spel över internet är korträkning klart mindre effektivt, för att kortordningen slumpas inför varje utdelning.

En alternativ till korträkning är att hålla koll på korten genom blandningen. Låter som magi när man först läser om det, men kan nog vara givande för den som sätter sig in i det. Påstås vara svårare att upptäcka än korträkning, men upptäcker kasinot det, blir de säkert inte glada. Om korten har några skavanker på baksidorna kan den observante också lista sig till vad för kort det är och på så vis nå fördelar. Det fungerar såklart inte vid spel över internet.